Въведение в теорията на банковите сделки


Категория на документа: Други6

 Вж.: Наредба №26 на БНБ за финансовите институции, обн. ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г. и нейните изменения и допълнения.

7

 Вж.: Закон за кредитните институции, обн. ДВ, бр. 59, от 21 юли 2006 г., както и неговите изменения и допълнения, чл. 57.

8

 Пак там, чл. 58.

9

 Вж. по-подр.: Глава двадесет и девета и глава тридесет и седма на Търговския закон, обн. ДВ, бр. 48 от 18 юни 1991 г., в сила от 01.07.1991 г. и неговите изменения и допълнения.

10

 Вж.: чл. 40 и чл. 41 на Закона за платежните услуги и платежните системи, обн. ДВ, бр. 23 от 27 март 2009, в сила от 01.11.2009 г .

11

 Вж. по-подр.: Наредба №5 за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, обн. ДВ, бр. 85 от 23 октомври 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., издадена от Министерство на финансите и БНБ.

12

 Вж.: Закон за потребителския кредит, обн. ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г. и неговите изменения и допълнения.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в теорията на банковите сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.