Въведение във VoIP


Категория на документа: Други


Съдържание

Увод

Глава 1
Въведение във VoIP
1.1. Създаване на VoIP

VoIP е сравнително млада технология. За първи път телефония предавана през Интернет е представена като технология през февруари 1995 година от компанията VocalTec. Предложеният интернет телефон е примитивен в сравнение с наличните технологии днес. Като софтуер е оригинално замислен да работи на компютър 486 с 33 MHz процесор или по-висок, чрез който потребител ще разговаря с друг потребител използвайки модем, звукова карта, микрофон и говорители. В процеса на трансфер, софтурът дискретизира и компресира гласа, получен от говор в микрофона. След това, дискретизираният и компресиран глас се транспортира чрез IP пакети като данни, във формат на стандартна интернет сесия. С тази технология обаче разговорът е ограничен само до два компютърни потребителя (компютър към компютър) (Фиг. 1.1.).

Фиг. 1.1. PC към PC

Година по-късно, през 1996 година, отново компанията VocalTec обявява, че ще работи с други фирми за производството на хардуер наречен Voice Gateway, който да позволява аудио връзки межди интернет телефон и телефон от общественaта комутируема телефонна мрежа (PSTN). Все пак остава едно предизвикателство, а именно как да се адресира и достигне до потребител на компютър, разположен някъде по света. За тази цел потребителят трябва да знае IP-адреса на отдалечения компютър, а той не е лесно откриваем, ако не е имало предшествуващ контакт с него. Предаващият Voice Gateway (Voice Router) търси друг такъв от приемната страна, в който да е съхранен телефонният номер на търсения потребител. Телефонен номер се намира по-лесно от IP-адрес. По този начин функционалността на Voice Gateway се справя едновременно с препятствията на свързването на мрежата и адресирането (Фиг. 1.2.).

Фиг. 1.2. PC към телефон

С постепенното навлизане на високоскоростния Интернет, качеството на VoIP услугите все повече се подобрявало. С навлизането на големи компании като Cisco и Nortel на пазара на VoIP комуникациите, предимствата на новите технологии все по-ярко започват да се забелязват. С намаляване на цените на оборудването все повече компании започват да изграждат VoIP системи върху техните IP мрежи.
1.2. Какво е VoIP?

VoIP (Voice over Internet Protocol) или пренос на глас през IP-мрежа е технология, която позволява да се пренася глас в реално време, под формата на пакети, по IP мрежи с пакетна комутация. VoIP системите използват различни протоколи за сисинхронизация между устройствата, установяването и разпадането на връзката. Също така се използват и множество аудио кодеци, които служат за шифриране на гласовия поток под формата на цифрови пакети по IP мрежата (Фиг. 1.3.). Голяма част от стационарните телефонни компании използват тази технология за връзка между регионалните офиси.

Фиг. 1.3. VoIP мрежа

VoIP като понятие е "узаконено" от VoIP Forum организация, в която членуват едни от най-големите призводители на оборудване като VocalTec, Cisco Systems, Netspeak, 3 Com и други. Стандартът за пренос на глас и видео по Интернт или затворени IP мрежи се нарича ITU-T H.323.

Днес терминът Voice over Internet Protocol е приет като нарицателно за различни комуникационни модели и обхваща голям набор от технологии. Като цяло, VoIP превръща в цифров вид и компресира гласовия трафик, който след това бива енкапсулиран в IP пакети и транспортиран през обществени или частни IP мрежи. Използвайки този метод, гласовият трафик може да бъде пренесен между всеки две точки на IP мрежа имащи валидни IP адреси. Важно при предаване на гласови данни в реално време е използването на механизми, осигуряващи качество на услугите.
1.3. Режими на опериране на VoIP

Чрез VoIP потребителите могат да комуникират и на отдалечени разтояния с помощта на Gateway Servers (сървърни шлюзове), като те служат за интерфейс между Интернет и общественaта комутируема телефонна мрежа (PSTN). Те имат вградени карти за обработка на звук и точно това позволява разговорите на голямо разтояние. За потребителски терминал може да се използва обикновен компютър (PC) или обикновен телефон. В зависимост от това има четири различни режима на опериране: PC към телефон, телефон към PC, PC към PC и телефон към телефон.
1.3.1. PC към телефон

PC към телефон чрез VoIP е сравнително по евтина услуга от услугата на обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN). За осъществяването на тази връзка се използват приложения като: MediaRing PC Phone, Net2Phone, Go2Call pc2phone и други.
1.3.2. Телефон към PC

При телефон към PC е същото както при PC към телефон, сравнително по евтина услуга от услугата на обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN). За осъществяването на тази връзка се използват приложения като: Phone in на Yahoo Voice, CallWave и други.

1.3.3.Телефон към телефон

Телефон към телефон по Интернет е отново по евтина от от услугата на обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN). За осъществяването на тази връзка се използват приложения като: CallWave, SuperPhone и други.
1.3.4. PC към PC

PC към PC е безплатна телефонна услуга, като при нея се използват приложения като: Skype, ICQ, Yahoo Messenger и много други. Това е най-често използваната услуга от потребителите, като тя предлага и конференция.

За да се реализира всичко това, са създани редица протоколи, които се грижат за провеждането и качеството на разговорите.
1.4.Сравнение между VoIP и PSTN

Основен проблем на стандартните телефонни мрежи е тяхната зависимост от превключването. Верижното превключване е основният принцип, използван при тях през миналия век. Когато бъде осъществена връзката между два абоната тя остава непрекъсната, докато не настъпи краят на разговора. Понеже тази връзка е двупосочна, тя се нарича верижна. Това е основата на обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN).

При едно типично PSTN обаждане в слушалката се чува сигнал "свободно", който индицира, че е налице връзката с локалната телефонна централа, след това се набира номера на абоната, с който трябва да се направи връзка. Обаждането се маршрутизира към него и между телефонните постове се осъществява връзка (веригата се отваря). Едва след като приключи разговора, линията се освобождава и веригата се затваря. При десет минутен разговор веригата между двата телефона е отворена. При стандартните обществени комутируеми телефонни мрежи (PSTN) телефонни разговори се предават със скорост от 64 Kbps във всяка посока, следователно ширината на канала в двете посоки е 128 Kbps. Имайки в предвид, че в един килобайт има 8 килобита това се равнява на 16 KB за всяка секунда, в който верига е отворена и на 960 KB, за всяка минута. Следоватвлно за десет минутен разговор общото количество на предадени данни е 9600 KB, което се равняна на 9,4 MB.

Технически погледнато при разговора двете страни се слушат взаимно, а не говорят едновременно, което означава, че през цялото време се използва пълноценно само половината от връзката. Според това можем да предположим, че големината на файла ще намалее почти двойно, до около 4,7 MB, ако линията се използва нормално. Освен това в почти всеки разговор има моменти, когато никой не говори за определено време (пълна тишина). Ако можем да сумираме и премахнем и тези "дупки", файлът ще стане дори по-малък.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение във VoIP 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.