Въвеждане на еврото в България – процедури, предимства и недостатъци


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ЦЕНТЪР "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"

Въвеждане на еврото в България - процедури, предимства и недостатъци
Курсова работа по Търговска политика на европейския съюз
Разработил:
Силвия Мирчева, 25 група Търговски бизнес
Проверили:
Доц. д-р Христо Трайков
Гл. ас. Виолета Петева

1. Увод

В момента еврото е официална валута в 17 европейски страни, ползвана от 330 милиона граждани на Европейския съюз. То е и втората по значение резервна валута (единствено американския долар е по-използван за тази цел в световен мащаб). Към настоящият момент в обращение са банкноти и монети на стойност над 900 милиарда евро1, което прави еврото валутата с най-много банкноти и монети в обращание.

Еврото е въведено, за да се улеснят търговските отношения между страните-членки на Европейския съюз и за да подпомогне развитето на общоевропейския пазар. От друга страна обаче, по този начин икономиките на страните, участващи във валутния съюз, са изключително пряко свързани и всяко сътресение в някоя от тях се отразява неминуемо и изключително силно върху останалите. Доказателство за това е намаляването на стойността на еврото спрямо американския договор при разразяването на кризата в Гърция.

За България въпросът не е дали, а кога ще въведе еврото, защото както всяка друга страна-членка на Европейския съюз (с изключение на Великобритания и Дания), при присъединяването си ние сме се задължили да въведен общоевропейската валута като своя национална парична единица.

2. Кратка история на еврото

Идеята за въвеждане на общоевропейска валута се заражда още преди създаването на Европейския съюз - по времето, когато съществува Европейската икономическа общност. Но реално се стига до общо решение и споразумение едва през 1992 г. при подписването на договора в Маастрихт. Тогава са заложени стриктни критерии за влизане в еврозоната - за стабилност на националната икономика, ниска инфлация и външен дълг и други. В договора от Маастрихт има клаузи за излизане от валутния съюз на Великобритания и Дания. Никоя друга страна-членка не е договорила подобни клаузи. Наименованието "евро" е въведено пред 1995 г., като за "кръстник" на ебщоеврорейската валута се смята белгиецът Герман Пирло, бивш учител по интория и френски.

Пред 1998 г., на база на цените на пазарите на страните-членки Европейската комисия прави предложение за определяне на курсовете на европейските валути към еврото. Страните, които се включват първоначално в еврозоната, са Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Холандия, Австрия, Португалия и Финландия. През 2001 година се присъединява и Гърция (тогава банкноти и монети все още не се използват).

През 1999 г. еврото се въвежда под формата на безналична валута - издават се пътнически чекова в евро, правят се банкови преводи и др. През 2002 година запозват да се печатат банкноти и да се секат монети и еврото заменя националните валути на страните-членки на еврозоната. По-късно още няколко страни-членки се присъединяват към еврозоната - Словения през 2007 г., Кипър и Малта през 2009 г., Словакия през 2009 г. и Естония през 2011. Понастоящем страните, използващи еврото като национална валута, са 17.2

3. Присъединяване към еврозоната

Всички страни-членки на Европейския съюз, освен Великобритания и Дания, са длъжни да приемат еврото - клауза за това се съдържа в договора за присъединяване на всяка от тях. В момента членки на валутния съюз не са:
> Великобритания и Дания - от съобръжения за суверинитет на икономиката им
> Швеция - тъй като все още не е изпълнила изискванията за присъединяване и не е направила нужните законодетелни примени
> Латвия и Литва - тези две страни вече имат договорени срокове за прием на еврото - съответно 01.01.2014 г. и 01.01.2015 г.
> Новоприетите страни-членки България, Чехия, Румъния и Унгария не са започвали преговори по въвеждане на еврото и нямам поставен срок за това. Счита се, че тези страни не са изпълнили необходимите условия отностно стабилността на икономиките си.

За да може една страна да се присъедини към еврозоната, тя трябва да изпълни предварително уговорени условия. По-подробно те са заргледани в Таблица 1:
Критерий
Измерител
Норма
Ценова стабилност
Инфлация
С не повече от 1.5% по-висока от тази на трите страни в ЕС с най-ниска инфлация
Инфлация
Бюджетен дефицит спрямо БВП
Не повече от 3%
Стабилност на публичните финанси
Държавен дълг спрямо БВП
Не повече от 60%
Устойчивост на публичните финанси
Дългосрочен лихвен процент
С не повече от 2% по-висок от трите страни с най-добра ценова стабилностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въвеждане на еврото в България – процедури, предимства и недостатъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.