Възможно ли е да има единна световна валута?


Категория на документа: Други


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "Ч. ХРАБЪР"
магистърска програма съвместно
ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ИМА ЕДИННА СВЕТОВНА ВАЛУТА

(Курсова работа по специалност Международни финанси)

Възможността за единна световна валута е въпрос с много гледни точки, но според мен не е реална или поне не в близкото бъдеще. Въпреки че вече има такова предложение от Русия, Китай и Казахстан то получава подкрепа само от най-слабо развитите икономически държави. Освен това би могло и да бъде много опасно за световната икономика, особено в моментната световна икономическа криза и да доведе до дисбаланс.

Единната световна валута би могла да бъде много опасна и доказателство за това е световната икономическа криза в която се намираме в момента. Нека да не забравяме че кризата започна като американска ипотечна криза и само това че ипотеките са деноминирани в долари (а той се счита за световна валута) даде възможност тя да се разрасне извън границите на САЩ и да засегне и други страни. Овен това и фактът че има много бедни и много богати и световната валута няма да може да отчита разликата в жизнения стандарт, производителността на труда би довело до влошаване на икономическата ситуация в много страни по света.
Самото създаване на Европейският паричен съюз доказва това твърдение.Европейският паричен съюз е създаден още 1985г. ,но до въвеждането на самото евро се стига 1999г. като преди това се преминава през ЕКУ и Маастрихтски мирен договор. На 10 декември 1991г. се подписва Маастрихтски мирен договор. Този договор въвежда т. нар. Маастрихтски критерии за конвергентност:
1. Размерът на инфлацията в страната следва да не надвишава с повече от 1,5 процентни пункта средната стойност на инфлацията в трите държави-членки с най-стабилни цени в течение на годината преди прегледа на изпълнение на критериите.
2. Размерът на планирания или фактическия бюджетния дефицит следва да не надвишава 3% от БВП по пазарни цени.
3. Съотношението между държавния дълг и БВП по пазарни цени следва да не надвишава 60%, освен ако това съотношение е достатъчно намаляло и се доближава до тази стойност със задоволителни темпове.
4. Средният дългосрочен лихвен процент в страната за период от една година преди осъществяването на прегледа следва да не надвишава с повече от 2 процентни пункта лихвените проценти в трите държави-членки с най-добри показатели в областта на ценовата стабилност.
5. Спазване на нормалните граници на колебания в съответствие с валутнокусовия механизъм (ВКМ II) в продължение на най-малко две години, без да е осъществявано девалвиране на националната валута.
Тези критерии са създадени именно да предпазят по-силно икономически страни от по-нестабилните. Създава се и органи на Европейският паричен съюз:
* Европейска централна банка, която да ръководи паричната политика на Европейският съюз.
* Европейска система на централните банки- тя обединява централните банки на държавите от еврозоната. Борда на директорите на ЕЦБ и управителите на централните банки на държавите членки образуват т. нар. паричен съвет, който води обща политика на всички държави и те нямат самостоятелна парична политика.

Още в началото на 2009г. Русия и отправя предложение към участниците в срещата на Г-20 в Лондон, международен валутен фонд (МВФ) да проучи възможността за създаване на наднационална валута. Китай - страната, която заедно с Русия поддържа най-силно идеята - предложи от своя страна да се въведе в оборот резервна валута, която да се контролира от МВФ. По мнението им тази валута може да стане глобален гарант за икономическата и финансовата стабилност. От своя страна Директорът на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан се изказва по-резервирано към предложението. Той коментира, че идеята за създаване на резервна валута има право на съществуване, но международната общност трябва да обмисли сериозно начинанието.Строс-Кан изявява желание активно да се включи в дискусията, щом тя започне като допълва, че дебатите биха били интересни, но в близко време е малко вероятно да се постигне съгласие."Това е интересно предложение, но в момента е по-добре да се концентрираме върху начините за излизане от кризата и на това да усъвършенстваме финансовата система.
Президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев призова за създаването на единна световна валута. Призивът държавният глава на Казахстан отправя в реч пред участниците в икономическия форум в Боао, на остров Хайнан, в Южен Китай. Екзотичното предложение на казахстанския държавен глава Назърбаев за създаването на единна световна валута, наречена Acmetal (в превод на български - нещо като "най-добрият капитал" - идва от компилацията на гръцката дума "акме", която означава най-висока точка, и "капитал"), получава подкрепа само от най-слабо развитите икономически държави. Интересно становище по темата изказва Бил Уайт от Банката за международен сетълмент в Базел. Той е един от макроикономистите, които успява да предвидят финансовата криза със завидна точност. Според него тази нова идея е добра, но много прецизно трябва да бъдат претеглени всички варианти, за да бъде избегнат дисбалансът, до който неминуемо ще достигнем при отпадане на текущия статус на долара. Прокрадват се и доста аргументи против друга лансирана идея - ролята на втора резервна валута да изиграят СПТ (специалните права на тираж) на МВФ. Тази чисто синтетична валута има единствено и само ролята да отразява вноските на държавите, членуващи в МВФ.
Обаче предложението на Русия е един от евентуалните сценарии. Предлагат се две идеи: да се създаде наднационална валута или да се разшири кръгът на резервните валути. САЩ са против идеята за замяна на долара с такива международни резервни валути и разбира се няма да се съгласят с това. Обаче без тяхно съгласие тази идея не може да се реализира, защото резервните активи на Русия и Китай са в долари. Така че по всяка вероятност ще се реализира вторият вариант, когато международната общност по принцип трябва да одобри идеята за създаване на няколко резервни валути. Това ще накара САЩ да прокарват по-диверсифицирана макроикономическа политика. Тъй като доларът ще остане резервна валута, САЩ под натиска на другите страни от групата на двадесетте ще се държат по-обмислено и сдържано на световната финансова арена, за да не се допуснат в бъдеще кризи, подобни на сегашната. При всички положения, както отбеляза руският дипломат Андрей Денисов, решението за единната световна валута трябва да се приеме в консенсус. С това трябва да се съгласят буквално всички участници в международния икономически и финансов обмен. Само в този случай идеята може да се реализира, подчерта руският дипломат. Междувременно изпълнителният директор на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан заяви на 25 март, че предложението за въвеждане на нова резервна валута вместо щатския долар е напълно обосновано, и че преговори по този въпрос ще се водят още в най-близките месеци. Дискусията около въвеждането на нова резервна валута е напълно оправдана, отбеляза Строс-Кан след среща с представители на комитета за финанси на парламента на Франция.

И така в заключение единната световна валута би била не само опасна за световната икономика но и тава действие би било посрещнато с голяма съпротива от големи и икономически стабилни държави поради факта че който успее да наложи валутата си като световна печели допълнително, изкарва на преден план (в разгара на финансовата криза) въпроса да има или да няма световна валута.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможно ли е да има единна световна валута? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.