Възможности за екотуризъм на територията на община Търговище


Категория на документа: Други


- Не достатъчно добро състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно наследство;

- Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги;

Обобщено, проблемите на туризма в област Търговище са свързани с:

- Хронични финансови дефицити;

- Недостатъчно квалифицирани кадри;

- Недостатъчни приходи от социализацията на Културно-историческото наследство;

- Неефективна институционална координация - между местна власт и стопански организации.

Основните усилия и действия следва да се насочат към: Развитие на атрактивни обекти от природното и културно наследство. Подобряване на достъпа и прилежащата туристическа инфраструктура; Формиране и маркетинг на регионални туристически продукти; Популяризиране на природното и културно наследство; Отстояване на План за развитие на община Търговище 2014-2020 г. (който предвижда стимулиране развитието на туризма, чрез пълноценно използване на наличните туристически ресурси и развитие на съпътстващи туризма дейности и услуги); Създаване на условия за квалификация и преквалификация за придобиване на специализирани знания и умения. Подобряване информирането на населението относно възможностите за развитие на туризъм и стартиране на собствен бизнес.

V. ИЗТОЧНИЦИ
Аврамова, Светлана. Краеведският музей в град Търговище. // Известия на Исторически музей - Търговище. 2005. 1, с. 159-170
Близнаков, Атанас. Квалификация по екотуризъм. // Посоки, 2009, бр. 2, с. 10-16.
Близнаков, Атанас. Екотуризъм. // Планета екоинфо, бр.6, 2004. с. 14 -15.
Воденска, Мария, Мариана Асенова. Въведение в професията туризъм. София. МАТКОМ, 2012. 159 с.
Воденска, Мария. Основи на туризма. София, Матком, 2007. 208 с.
Воденска, Мария. Фактори за оценка на влиянията на туризма в България. // Научни трудове - Международно висше бизнес училище - Ботевград, 2006, 2, с. 127-155
Воденска, Мария. Изучаване на влиянията на туризма в България чрез изследване мнението на местното население. // Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 География, 2004, 2, с. 169-182.
Воденска, Мария, Десислава Михалкова. Същност и модели на социалните влияния на туризма. // Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 География, 2001, 2, с. 273-285.
План за развитие на община Търговище 2014-2020 г.
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година. Справочник област Търговище. София, Нац. статист. институт, 2012, 85 с.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за екотуризъм на територията на община Търговище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.