Възможности за развитие на община Карлово


Категория на документа: Други


етерични култури;
• Богати традиции и
културно-историческо
наследство;
• Добре развитя мрежа на
професионалното
образование;
• Традиции в
машиностроенето;
• Сравнително добра
материална база на
здравеопазването;
• Наличие на минерални
извори и организирано
почивно дело;
• Близост до НП "Централен
Балкан";
• Сравнително чиста околна
среда, наличие на
защитени територии и
резервати.
Разработване на добра
стратегия за развитие;
• Изграждане на
пречиствателни станции и
подмяна на амортизираната
комунална
инфраструктура;
• Използване фондовете на
ЕС за реконструкция и
модернизация на базата на
културата и образованието;
• Развитие на масовия спорт
и туризъм чрез отделяне на
допълнителни финанси;
• Разработване на стратегия
за запазване и разширение
на местния бизнес и
привличане на нови
инвеститори;
• Обучение на човешкия
ресурс за усвояване на
фондовете на ЕС.


СЛАБИ СТРАНИ
РИСКОВЕ
Сравнително амортизирана
местна комунална
инфраструктура;
• Липса на пречиствателниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Карлово 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.