Възможности за развитие на община Първомай


Категория на документа: Други


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Център за магистри и докторанти

Специалност: Управление на туризма

Дисциплина: Развитие на селските районо

КУРСОВ ПРОЕКТ

На тема:

Възможности за развитие на община Първомай

Изпълнител:
Велина Атанасова Петрова,
Фак. № 270 УТ

Пловдив, 2013 год.
СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Увод..................................................................................................................3 стр.
ІІ. Характеристика на района........................................................................................4 стр.

1. Местоположение и територия......................................................................4 стр.

2. Природно-климатични условия....................................................................................4 стр.

3. Население - брой и динамика......................................................................5 стр.

4. Инфраструктура и екология..........................................................................................6 стр.
III. Състояние и тенденции в икономическото и социалното развитие на общината.......................................................................................................................................8 стр.
1. Аграрен сектор............................................................................................................8 стр.

2. Горско стопанство..........................................................................................................9 стр.

3. Промишленост................................................................................................................9 стр.

4. Туризъм........................................................................................................................10 стр.

5. Търговия и услуги........................................................................................................10 стр.

6. Неправителствени организациии................................................................................11 стр.

7. Развитие на човешките ресурси и сожиалния сектор...............................................11 стр.
IV. Основни проблеми, съпътстващи развитието на обшина Първомай и възможности за тяхното преодоляване.....................................................................................................12 стр.

1. Анализ на силните ис лабите страни, възможностите и рисковете за развитието на общината........................................................................................................................................12 стр.

2. Визия, приоритети и мерки за развитие на общината...............................................15 стр.
V. Заключение......................................................................................................19 стр.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Първомай 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.