Взаимоотношения между гражданското общество и държавата


Категория на документа: Други


Юридически факултет ВСУ"Черноризец Храбър"

Р Е Ф Е Р А Т

Тема: Взаимоотношения между гражданското общество и държавата

Специалност:Психология
Курс: 2

Тази разработка има за цел да представи взаимоотношенията между държавата и гражданското общество.

В наши дни все по-често чуваме "Обичам родината,но не и държавата".Това е така,защото комуникацията между двете страни е силно затруднена и силно възпрепятствана.Държавата е механизъм , който придобива своя собствена воля , чиято власт много често е неоспорима.Фактите доказват,че субективната страна на държавата е в ущърб на гражданите.Частният сектор на гражданското общество е силно уязвен от закони,одобрени от държавата,която все пак не е абсолютно обективна.Анонимната воля управлява и задължава и това се превръща в проблем за конкретният гражданин,който се оказва в немилост срещу лицето на държавата.Много често представителите на това лице не е заинтересовано от обстоятелствата.Ясен пример за това е закон,който задължава предварително плащане за някои услуги,които така или иначе гражданинът може и да не използва.Подобни услуги за навсякъде около нас.В този контекст държавата винаги може да намери оправдание за свое действие или бездействие.В други случаи,когато държавата признава грешката си и се самосанкционира имаме признак за зрял държавен и граждански апарат,който функционира в защита и на двете страни.

Гражданското общество е динамична система,която във времето претърпява значителни промени и се стреми към прогрес.Значителен фактор в развитието на гражданското общество е периодът,в който гражданинът става фактор.Този период е преходът на традиционното към модерното общество.Науката социология изучава в детайли този значителн и много важен преход в развитието на гражданските общества по света.

В този ред на мисли обществата в някои държави не се считат за граждански.Те нямат изградени граждански права и по-скоро държавата ги третира като поданици.Подобни общества не подлежат на интегритет към момента,в който те нямат граждански права.В подобни общества законите не се създават от тези,които ще ги спазват,а от малцина избрани,които са начело на държавната власт.Също така в такива държави наблюдаваме силно влияние на традиционното общество,в което на почит е просперитета на държавата и всичко се прави в нейно име.Подобни взаимоотношения между държавата и нейните жители е подобно на "монолог" от страна на държавата.Тя изготвя норми,които не подлежат на обсъждане или неспазване.

Държавата при всички случаи трябва да е инструмент на гражданското общество.Чрез нея гражданите трябва да изградят функциониращо гражданско общество,което да представя държавата пред света.В този ред на мисли държавата представя обществото пред света,но несъответствията между гражданите и държавата биха затруднили подобен процес.Подобно несъответствие се получава,когато законите нарушават правата и свободите на значителна маса граждани.Такива закони много често уязвяват частният сектор.Подобен закон е този за тютюнопушенето.Значителна маса граждани не желаят да пушачите да им пречат на обществени места като ресторанти или паркове.Но собственици на нощни клубове и заведения силно се противят поради загуба на клиенти и последвали доходи.Такъв казус изисква подробно проучване и намиране на алтернатива,задоволяваща и двете страни.Държавата в такъв случай може и да не разполага с нужният ресурс,за да осъществи подобно проучване.Такива закони много често не предвиждат прецеденти.

В правилно функциониращо гражданско общество трябва да бъдат създавани граждански квоти,които активно да отстояват гражданските искания и това да бъде в основата на подобни граждански организации.Много често такива организации не действат както трябва и това поражда недоверие към каквито и да било иновативни идеи.Такова недоверие се "лекува" със санкции и строг контрол.За жалост подобни регулативни норми не могат да бъдат изготвени от държавата.

Проблем във взаимоотношенията между гражданите и държавата е корупцията.Корупцията е процес,при който йерархично се уязвяват звена от съответната единица.Противодействието е изключително трудно,ако подобен процес навлезе в основата на функциониране на държавата.Публичното огласяване е "лекарството" срещу тази болест.Публичното огласяване на търгове,покупки и продажби на крупни инвестиции е част от дългия процес на възтановяване на държавата от корупцията.

В помощ на корупцията като разяждащ механизъм можем да отнесем и шанатажът от страна на политическата власт,която много често се оказва управляващ механизъм цялото гражданско общество.Подобни "игри" са в интерес на някой,който е анонимен.Този някой,може да е в съюз с други политически партии или организации,които са тясно свързани с угоднически инвестиции и проекти.Ако подобни игри са добре прикрити като "в името на гражданите" те не винаги са разкрити и това ги укрепва във времето.Подобни игри са такива,в които гражданите са крайно несъгласни с държавни инвестиции,но такива инвестиции са добре обосновани посредством слабите звена на държавата.Подобно слабо звено би могло да бъде държавната хазна.Държавните заеми също са остро критикувани от обществото.Липсата на квалифицирани кадри е също уязвителна действителност.Хора,които нямат речников ресурс да обяснят на гражданите защо и как се случват нещата в държавата.Подобен монолог се води наскоро относно АЕЦ Белене.Гражданското общество имаше определена ясна позоция относно този казус,но държавата умело прикрива тази позиция.Във функциониращо гражданско общество докато не биват изяснени всички последствия,не бива да се предприемат никакви действия.

Въпреки всички уязвени държавни единици,гражданското общество е достатъчно узряло,за да се смята за такова.Гражданските протести са символ за истинска зрялост.Отстояването на гражданската позиция е основно правило за съществуване на гражданско общество.Всяка държава трябва да се гордее с узряло интегрирано гражданско общество,което гордо да представлява пред света.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Взаимоотношения между гражданското общество и държавата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.