Взаимоотношения между мъжа и жената в семейството


Категория на документа: Други


Понятиен - няма специфична чувствена окраска. Примитивни умозаключения по аналогия. Пример: дете не различава на картинка мъж и жена, защото не са облечени.
Романтически (платонически) - изразен е емоционален компонент с възвишен характер; сладостен трагизъм; еротични, романтични фантазии; няма изразен интерес към гениталиите.
Сексуален - сексуален глад; напрежение; онанизъм; еротични фантазии.
Зряло полово поведение - хармония на понятиен, романтичен и сексуално-чувствен елемент.
Обикновено мъжете преминават през всички стадии, а жените или закъсняват в развитието си, или изобщо не достигат по-високо от третият стадий, който понякога се развива доста години след брака.

Автор на един от най-разпространените модели за личностно-ролевите аспекти на сексуалното поведение е С. Либих. Според него всички мъже и жени могат да бъдат разделени на няколко типа. Всеки тип е добър или лош не само по себе си, а съотнесен с ролевия тип на партньора му.
Типовете ролева сексуална ориентация са:
ЖЕНА - "МАЙКА" - изразена е потребността да помага, защитава, ободрява, поддържа, спасява. Безсъзнателно предпочита общуване със слаби, болни, неудачници. Търси нуждаещ се от опекунство мъж като сексуален дразнител и съответно само с него реализира секс. Гърдите й са основна ерогенна зона и обича да кърми.
ЖЕНА - "ДЪЩЕРЯ" - изпитва силна потребност от протекция от страна на мъжа, с когото иска да се чувства слаба, предмет на внимание и възхищение. Често избира по-възрастен партньор. Цени опита, знанията, уменията, а не сексуалната сила, тъй като нежността на мъжа, а не потентността му е от първостепенна важност за нея. Склонна е към орално-генитални контакти.
ЖЕНА - "ЖЕНА" - силно женствена и атрактивна жена. Съществува в 2 подтипа: агресивен (иронична, саркастична, иска да властва над мъжа, търси силен, мъжествен мъж, когото да покори; склонна е към садизъм) и пасивен (има за идеал силният, властващ, обладаващ я мъж; склонна е към мазохизъм; обича да я "изнасилват").
МЪЖ - "БАЩА" - склонен е към покровителство, при това се нуждае от вниманието на жената, признанието й, възхищение, подчинение и зависимост, отгатване на желанията и потребностите му; харесва по-инфантилни ( недоразвити, необмислящи, глуповати, наивни), по-млади, по-дребни и нежни жени и момичета.
МЪЖ - "СИН" - подчиняем, зависим, инфантилен, "неудачник", капризен; може да е груб и вулгарен в секса при по-ниска обща култура; склонен е към садизъм. Пасивният подтип на този тип ролева сексуална ориентация е мъж с идеал "силната жена" - харесва външните белези на жената; често е зависим; отдава инициативата в секса на нея; склонен е към мазохизъм.

КОНФЛИКТИ В СЕМЕЙСТВОТО

Теорията за конфликта е една от основните теории, обясняващи взаимоотношенията в семейството и човешките взаимоотношения изобщо. Конфликт има, когато двама или повече хора, в определен момент действат и/или възприемат заедно, при което установяват различия в начина, по който третират своите ресурси, потребности и/или ценности. Моментът на реакция е точката на конфликта. Този конфликт може да ескалира или да деескалира.
Според концепцията за петте семейни фактора, в основата на семейството е клирингът или с други думи - съгласието. Степента на клиринг определя семейния потенциал. За да е пълно семейството трябва да има съгласие в пет насоки: физически фактор (изисквания за физическия облик на партньора); материален фактор (изисквания по отношение на материалния статус на семейството); културен фактор (интелектуално-културни изисквания); сексуален фактор (сексуални очаквания към другия); психически фактор (изисквания по отношение на психическия облик на другия).

Основен параметър на семейството е конфликта. Равновесието е само временно и относително. Липсата на конфликт не значи щастие и постигнато удовлетворение.
Конфликтът има следните параметри: противоположни интереси, недостижими цели, различаващи се ценности, противоречиви ролеви очаквания, структурни неравенства - различен ценз и статус на съпрузите.

Типология на семейните конфликти. Най-популярни класификации:
В.А. Сисенко: Конфликти на основата на:
- неудовлетворени потребности - сексуални, материални, засягане ценността на АЗ-а, отказ от взаимопомощ и др.;
- недостатъци и дефекти на възпитанието, характера и др.;
- несъгласие за взаимните права и задължения, разделение на труда в семейството, грижи за децата.
Кристофър Муур: Конфликти породени от:
- интереси или нужди;
- информационни конфликти;
- структурни конфликти - нееднакво разпределение на ресурси, собственост и контрол върху тях и т.н.;
- ценностни конфликти - различия в религията, жизнения стандарт, начина на живот;
- комуникационни конфликти - обременено общуване, неадекватно възприемане на позиции и др.;
- повтарящо се негативно поведение.
Мортън Дойч, С.В. Ковалев др.: конфликти биват:
- истински конфликт - съществува обективно и се възприема адекватно;
- условен (случаен) конфликт - лесно разрешим, но това не се осъзнава;
- смесен конфликт - зад "явния" конфликт се крие друг;
- по недоразумение;
- латентен;
- лъжлив - въображаем, поради грешки във възприятието;
- пренесен конфликт;
- конфликт на двойното отбягване - избор на по-малкото зло;
- конфликт за роли;
- за контрол на средствата;
- конфликт за поведение един спрямо друг;
- конфликт по отношение на трети;
- поради различни нормативни представи;
- поради различно възприемане на фактите;
- кланов конфликт.
Според Т.М.Мишина , етапите от развитието на семейния живот са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Взаимоотношения между мъжа и жената в семейството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.