За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив


Категория на документа: ДругиТехнически университет София -
филиал Пловдив

Б И З Н Е С П Л А Н

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕРИГА ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИ НА
ФИРМА "ПЕНЕВ И КО ОЙЛ" - ГР. ПЛОВДИВ

Изготвил: Мартин Костадинов
Специалност: Електроника
Факултетен номер: 345804

Пловдив

2010

1. РЕЗЮМЕ

В края на 2009г. управителният съвет на фирмата започва работа върху проект за изграждане на верига от бензиностанции. Още със създаването на фирмата е предвидено разширяването, поради това местата, където са разположени търговските обекти дават възможност за извършване на тази дейност. От 2006г. компанията е реконструирала 2 от обектите и те функционират като газ- станции.

Всички тези предпоставки създават добра основа за успешното развитие на такъв вид дейност, което обяснява избора на бизнес идеята от работния екип.

2. ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

Фирма "Пенев и Ко Ойл" гр. Пловдив е регистрирана преди повече от 10 години и е лидер в дистрибуцията на моторни масла в Южна България. Рождената дата на компанията е 1 април 1994г. От 1 юли 1998 г. компанията е регистрирана в публичния регистър на Комисията за финансов надзор.

3. ЦЕЛИ

"Пенев и Ко Ойл" е компания, която се стреми да задоволи изискванията на своите клиенти за бързо и комфортно обслужване, по- добро от съществуващите конкуренти.

Персоналът на фирмата се състои от квалифицирани работници. Възнагражденията са съобразени със степента на професионализъм и индивидуалните способности на съответните лица.

Друга цел на фирмата, освен вече посочената, е постигане на задоволителна печалба на базата на направените разходи.

За осъществяване мисията на компанията се определят целите, които биват краткосрочни и дългосрочни.

Краткосрочни цели:

- добиване на известност сред широк кръг потребители;

- утвърждаване на фирмената марка на пазара;

- заемане на процент от местния пазар;
- реализиране на икономическа печалба.

Дългосрочни цели:
- построяване на нови обекти;
- увеличаване на броя на предлаганите услуги;
- привличане на чуждестранни капитали;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.