За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив


Категория на документа: Други
Търговски и други задължения
28
136,183
275,225
Задължения по лихвени заеми
29
9,194
77,426
Задължения по финансов лизинг
30
1,989
2,085
Деривативни задължения
31
205
3,957
Текущи данъци върху доходите
32
1,193
-
Задължения за обезщетения при пенсионир.
33
46
42
Общо краткосрочни задължения

148,810
358,735
Дългосрочни задълженияЗадължения по лихвени заеми
29
195,002
192,302
Задължения по финансов лизинг
30
5,884
3,370
Отсрочени данъчни пасиви
16
2,297
-
Задължения за обезщетения при пенсионир.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.