За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив


Категория на документа: Други


4. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Основната дейност на фирмата е пласментно- снабдителна и търговска дейност с моторни масла, всички видове български и вносни масла- моторни, трансмисионни, и свързаната с тях сервизна дейност, отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, както и преотдаване на такива имущества. Фирмата разполага със собствена магазинна мрежа на територията на цялата страна.

5. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Структурата на "Пенев и Ко Ойл" е двустепенна. Надзорният съвет на фирмата е в състав: Митко Пенев- председател, и членове Филип Иванов и Михаил Михайлов. Председател на управителния съвет и изпълнителен директор е Митко Пенев, а членове на управляващия орган са заместник изпълнителният директор Иван Пенев и Иван Иванов.

6. ПРОДУКТИ

В търговските обекти на "Пенев и Ко Ойл" се продават богата гама български и вносни моторни и трансмисионни масла, спирачни и охлаждащи течности, автокозметика, авточасти и аксесоари. Към голяма част от комплексите работят автомивки, канали за смяна на отработените масла, за демонтаж, монтаж и баланс на гуми и други малки автосервизни услуги. Новопостроените обекти са търговски комплекси с магазин и заведение за бързо хранене. В момента компанията разполага с 20 комплекса на територията на цялата страна. До края на 2006 г. завърши модернизацията на 10 от новопостроените обекти. Според инвестиционната програма до края на 2011г. и останалите ще бъдат преустроени в нови модерни комплекси, предоставящи максимален брой качествени услуги.

7. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Печалбата на най- големия дистрибутор на моторни масла е над два пъти по- висока спрямо финансовия резултат в одитирания отчет за 2009г. Очакванията обаче бяха за по- високи резултати. Реализираната продукция е с над 10% под равнището за предишната година. Компанията отбелязва ръст в приходите от продажби на български масла, тъй като от 2006г. продава и газ.

7. SWOT -АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ
- "Пенев и Ко Ойл" е сред първите частни компании в България по приходи от продажби;
- Сред най- големите частни инвеститори в страната;
- Сред най- големите частни данъкоплатци;
- Сред едни от най- големите работодатели в страната.
СЛАБИ СТРАНИ
- Малка пазарна капитализация на фирмата в сравнение с активите, които притежава.
- Поява на нови, външни аналози на продукти на дружеството.
- Работа на силно конкурентен пазар.
БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Перспективи
- Дистрибуторската мрежа на компанията по пазари и региони е добре развита;
- Новите инвестиции предоставят добри възможности за растеж в средно- и дългосрочен план;
- Увеличение на пазарите в следствие на евроинтеграцията.

ЗАПЛАХИ (РИСКОВЕ)
- Кредитен риск: Финансовите активи, които потенциално излагат фирмата на кредитен риск, са предимно вземания по продажби;
- Риск от нелоялна конкуренция;
- Риск от повишаване на цените на международния пазар.

8. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Местонахождение

"Пенев и Ко Ойл" осъществява своята дейност на територията на цялата страна. В гр. Пловдив се намира главното седалище на фирмата. Регистрацията на дружеството се извършва в Окръжен съд- гр. Пловдив. Местонахождението на фирмата се определи след обстоен и задълбочен анализ на икономическото състояние на страната и Южния регион. Установи се висок брой на потенциални клиенти в областта, което създава добра основа за разгръщането на такъв вид бизнес и откриването на нови работни места. Чрез наемането на трудови ресурси се намалява безработицата и се подпомага осигуряването на общественото благосъстояние.

Наличието на конкуренция на територията на града ще повлияе негативно на новосъздаденото дружество, но имайки предвид повишеното качество и пакета от предвидени услуги и удобства, компанията вярва, че ще успее да пробие на наситения пазар.

Доставчици на горива

"Пенев и Ко Ойл" има дългогодишно пъртньорство с Лукойл Нефтохим Бургас, затова и бензиностанциите ще бъдат зареждани с петролните им продукти.

Основни продукти, продавани от "Пенев и Ко Ойл"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.