За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив


Категория на документа: Други


млн. лв.
1,365.6
1,383.8
1,348.4
Други приходи
млн. лв.
395.4
7.5
8.0
Общо приходи от дейността, в т, ч.
млн. лв.
1,761.0
1,391.3
1,356.4
Продажби на горива на дребно
млн. лв.
939.0
777.0
633.1
Продажби на горива на едро
млн. лв.
815.2
602.3
706.8
Други дейности
млн. лв.
6.8
12.0
16.5


През текущата година Групата отчита значително нарастване на размера на другите приходи, които достигат 395.4 млн. лв. (202.2 млн. евро). Това се дължи основно на значителния размер на реализираната печалба от продажба на дълготрайни материални активи, принадлежащи към 75 бензиностанции и 1 петролна база, по силата на подписано споразумение с Лукойл България ЕООД. Отчетената печалба от сделките с тези активи възлиза общо на 389.1 млн. лв. (199 млн. евро). В резултат от продажбата на посочените търговски обекти, Групата прехвърля значителна част от пазарния си дял на своя основен пазарен конкурент. До момента на тяхната продажба, тези обекти генерират около 30% от средногодишните обеми на продажбите в дистрибуторската мрежа на дребно.

Както във всички предходни години, основна част от приходите от продажби на Групата представляват приходите от продажби на стоки (99%). През 2009 година те са 1,351.5 млн. лв. (691 млн. евро), като в сравнение с 2008 година размерът им нараства с 1.8%. Основната част от продажбите на стоки (98%) се формират от приходите от продажби на горива на дребно и едро, чиито размери, след елиминиране на вътрешно-груповите транзакции, са както следва:

2009
2008
2007
Продажби на дребно
млн. лв.
668.7
702.1
573.9
Продажби на едро
млн. лв.
6503
582.3
688.9
Общо продажби на горива
млн. лв.
1,319.0Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.