Задачи за курсова работа по анализ на риска


Категория на документа: Други


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"Паисий Хилендарски"

ГР.ПЛОВДИВ

КУРСОВА РАБОТА

ПО:

АНАЛИЗ НА РИСКА

Задача 1

Лицето А получава заем от банка Алфа на стойност 20000 лв. В срок от 6 месеца при лихвен процент от 2% за една година. Да се пресметне сумата, която трябва да се върне след 6 месеца.

А) Да се пресметне сумата при годишен лихвен процент 2% при проста лихва.
Б) Да се пресметне сумата при годишен лихвен процент 2% за 4 години при проста лихва, сложна лихва и при непрекъсната лихва.
В) Да се пресметне началната сума ако лихвения процент е 2% а дължимата сума е 20000, срокът е 6 месеца. Да се използва поста лихва.

Решение:

А)

Б)

В)

Началната сума, която лицето е получило е 198,0198 лв.
Задача 2

А)Да се изчисли постоянната сумя която може да се изтегля в края на всяка година, така че първоначалния капитал от 5000 лв., депозиран в началото на годината при сложна лихва с годишен лихвен процент 3% след 6 години стане равен на 0.
Б) Ако желаем да изтегляме 10 пъти по-голяма постоянна сума от изчислената в А , то определете стойността на първоначалния капитал при запазване на стойностите на годишния лихвен процент и времето.

А)

Това е сумата която трябва да теглим в края на всяка година.

Б)

Първоначалния капитал ще бъде 499995,9371 лв.

Задача 3

Ако един капитал се упеторява при сложна лихва с годешен лихвен процент 4% , то определете:
А) лихвения период в години месеци и дни
Б) годишният лихвен процент при проста лихва, като се използва лихвеният период изчислен в А и присъщото условие за упеторяване на капитала.
В) годишният лихвен процент при сложна лихва
Г) годишният лихвен процент при непрекъснато олихвяване

А)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задачи за курсова работа по анализ на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.