Задължения на гражданите на Република България по отбраната на страната


Категория на документа: ДругиТЕМА:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА

УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:

1. Същност и съдържание на отбраната на страната.

2. Защитата на отечеството - въпрос на дълг и чест за всеки български гражданин.

3. Задължения на гражданите по отбраната на страната.

Многовековната история на развитието на човечеството е утвърдила защитата на отечеството от външна агресия, като жизнена необходимост за обществото и основна функция на армията. Тя осигурява териториална неприкосновеност и суверенитет на държавата, устойчивост и сигурност на съществуване на обществото в променливите рискови условия на средата.

1. Същност и съдържание на отбраната на страната:

Преди да се запознаем със задълженията на гражданите по отбраната на страната е необходимо да разберем същността и съдържанието, вложено в термина "отбрана" и по-точно "отбрана на страната". Съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. България - отбраната на страната представлява система от политически, икономически, военни, социални и други дейности за осигуряване на стабилна среда на сигурност и за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата. В закона се уточнява, че за подготовката и осъществяването на отбраната на страната се възлагат права и задължения на въоръжените сили на Република България, на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация, на юридическите лица и на гражданите.

Отбраната на Република България е част от националната сигурност и се определя от националните интереси.

Отбраната на страната ни се осъществява и при условията на колективната отбрана на съюзниците от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), както и в рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана.

Дейностите, свързани с отбраната, се осъществяват в съответствие с Конституцията, законите и с международните договори, по които Република България е страна.

2. Защитата на отечеството - въпрос на дълг и чест за всеки български гражданин.

От дълбока древност човек постоянно е обкръжен от опасности от природен (обективен) и човешки (субективен) характер, с които той е в постоянна борба за оцеляване.

Тази историческа реалност налага необходимостта от подготовка, готовност и способност на държавата да провежда ефективна защита на населението, критичната инфраструктура и националното стопанство от внезапно появили се агресивни ескалиращи или асиметрични рискови фактори. Те създават екстремни ситуации на негативни въздействия, които нанасят поражения в различните обществени сфери и създават временни, продължителни или необратими постоянни последствия.

Историята е показала, че държавата за да съществува с устойчивост и сигурност е длъжна да създаде и управлява комплексна система за защита на обществото от всякакъв вид опасности при всякакви условия на рискова обстановка.

В съвременните условия в края на миналия XX в. и настоящия XXI в. тази универсална система за защита на обществото при динамично променяща среда се нарича "Национална сигурност".

Националната сигурност за защита на държавата се състои от три основни стълба (направления на защитна дейност):

- Външна сигурност - осигурява защитата от външни опасности - агресия на противник - изпълнява се от Министерството на отбраната; участие в операции за съдействие на цивилното население по защита от тероризъм;

- Вътрешна сигурност - осигурява защитата на обществото от вътрешни опасности - етнически, религиозни, политически и социални безредици; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; защита на правата, свободите, живота и имущество на гражданите; дисциплината и реда в обществото, защита от тероризъм - изпълнява се от Министерството на вътрешните работи;

- Гражданска сигурност - защитава от природни бедствия, промишлени опасни аварии с отделяне на радиоактивни вещества и токсични химически вещества - изпълнява се от държавна агенция "Пожарна безопасност и защита на населението"; защита от тероризъм.

Главен стълб в Националната сигурност е Външна сигурност, която се реализира от Въоръжените сили на държавата.

Армията е първият жизнен атрибут в структурата на държавата, която охранява суверенитета, териториалната цялост и населението от нападението на противник.

Един от класиците на българската военна психология и педагогика полковник Христо ГЮЛМЕЗОВ (14.08.1858 - 17.09.1906 г.) определя значението на военната организация и на бойното изкуство да се воюва за защита на националния суверенитет:

"Велико и благородно е назначението на войската, защото тя е будната съвест, която олицетворява в себе си висшия патриотизъм и военния гений на народа. Тя е, която денонощно бди и пази свободата живота, честта и имота на съгражданите си.";
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задължения на гражданите на Република България по отбраната на страната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.