Задължения на гражданите на Република България по отбраната на страната


Категория на документа: Други


- Подготовка на икономиката и селското стопанство;

- Подготовка на населението.

Мобилизацията осигурява висока степен на боеготовност и боеспособност.

Мобилизационната готовност се определя със степента на готовност на страната, войските (силите), населението, икономиката и селското стопанство за преминаване от мирно на военно положение.

Мобилизационната готовност на войските (силите) зависи от организационната структура на формированията, тяхната дислокация, комплектоването им с личен състав и техника, мобилизационната система, интензивността на постъпващите мобилизационни ресурси от личен състав и техника от националното стопанство.

Мобилизационната готовност се оценява по времето, необходимо на формированията, за преминаване от мирновременните щатове към щатовете за военно време - относно това време (бележи се с буквата "М" - мобилизация) се въвеждат определени срокове за мобилизационна готовност (в часове или дни, например М+24).

В съвременните условия на всестранна обществена интеграция и всеобща световна глобализация главната задача пред обществото е защитата на Р. България.

Защитата на отечеството е върховна и благородна мисия, която и за бъдеще ще бъде "велик завет на нашите деди....", основно задължение и въпрос на чест и свещен дълг за всеки гражданин на държавата.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задължения на гражданите на Република България по отбраната на страната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.