Захарни заводи


Категория на документа: Други


Стопанска Академия "Д.А.Ценов"

Курсова Работа
на тема

"Захарни заводи" АД

ИЗГОТВИЛ: ПО ДИСЦИПЛИНА:
Име:
Фак.№:
Специалност:
Курс:
Група:
1.Въведение. Кратки исторически данни за фирмата и нейната дейност.
"Захарни заводи" АД е частна българска компания от холдингов тип, основана през 1912 г. В групата "Захарни заводи" АД влизат няколко предприятия - заводи за производство на захар, захарни изделия, етилов алкохол и високо протеинов фураж, печатница, собствен ТЕЦ и завод за ремонтно-механични услуги.
2.SWOT анализ:
Силни страни:
Нови инвестиции за увеличаване на производството;
Разчита на собствена енергия от ТЕЦ;
Добре позната марка и развити пазари.

Слаби страни:
Силна кокуренция в сектора;
Нужда от още нови инвестиции.
3. Oпределете стратегическата позиция на избраната организация като използвате следния примерен въпросник:
3.1 Кои фактори отличават печелившите организации от губещите в бранша?
Качествени хранителни продукти;
Съвременна материална база;
Висококвалифицирани кадри.
3.2 Какви предимства предлага организацията на потребителите?
Предимство на "Захарни заводи" АД пред конкурентите, е че поддържа производството на тръстикова захар.

3.3 Настъпиха ли промени във бизнеса през последните 5 години?
През последните години "Захарни заводи" АД инвестира около 12.5 млн. лв. в реконструкцията на завода за спирт, а за инвестиционни проекти и екологична програма за следващите години дружеството увеличи капитала си и издаде емисия облигации на стойност 3 млн. евро.
3.4 Свързана ли е стратегията с модела на дейности в миналото?
Стратегията е свързана, но не пряко. "Захарни заводи" не променя основния си замисъл от създаването си. Наблюдава се развитие и промяна в положителна посока.
3.5 Кои фактори мислите,че ще се променят в близките 5 години?
За близките 5 години факторите, които ще се променят са свързани с нововъведенията в областта на машините, съоръженията и технологиите.
3.6 От каква информация ще се нуждае в бъдеще управлявашия екип?
За в бъдеще информацията, от която ще се нуждае фирмата е свързана с качеството на материалите, с които работи, нови машини и съоръжения спомагащи за изпълнение на поетите ангажименти, подбор на персонала.
3.7 Кои знания ще Ви бъдат най-полезни за бизнеса?
Знания, свързани с квалификацията и преквалификацията на работниците и служителите в дружеството, както и знания, свързани с финансовото състояние на клиентите и инвеститорите.
3.8 Кои са факторите,които могат да окажат негативно влияние в бъдеще?
Икономическата криза;
Скъпи материали;
Неплатежоспособност на населението.
3.9 Ако Ви назначат за мениджър на конкурентна организация,как бихте атакували организацията,която сега проучвате?
Чрез по-добро качество на продуктите,по-ниски цени,вкарване на нови технологии и по-добра реклама.
3.10 Опишете пазарите,които сега задоволяват организацият.
"Захарни заводи" АД сключва договори с ученици и студенти от учебните заведения по хранително вкусова промишленост.
3.11 Според Вас организацията има ли възможност за разширяване на пазарите?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Захарни заводи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.