Записка по пътно строителство


Категория на документа: Други


Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Факултет по транспортно строителство

Катедра
"Пътища"

Курсов проект

Изработил: Валентин Иванов Заверил: ..............................
ССС-11, фак.№ 14645

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
1. Проектиране на пътя в ситуация

Проектирането започва с трасиране върху топографска карта, при което спазвам следните изисквания:
* минимална дължина на трасето;
* избягване на мочурища и свлачища;
* избягване на излишни изкачвания и слизания;.
* минмален брой на пресичане на водни препятствия;
2. Теоретично трасе

За да не се надвишава масимално допустимия наклон i=7,5% при проектиране се използва така нареченото минимално заложение - хоризонтална проекция на отсечката, която свързва два съседни хоризонтала с максималния допустим наклон.

Там, където разстоянието между два съседни хоризонтала в търсеното направление е по-голямо от минималното заложение, теоретичното трасе се прекарва свободно в това направление, а където е възможно и целесъобразно, то може да бъде проектирано по даден хоризонтал. Промяната на посоката на теоретичното трасе трябва да става на достатъчна дължина, за да може след това да се оформи пътен полигон с възможност за закръгляване на чупките с хоризонтални криви.
3. Проектиране на хоризонтални криви

Чупките в пътния полигон се закръгляват с хоризонтални криви-дъги от окръжности. Радиусите на хоризонталните криви се избират, така че да бъде осигурено движението с дадена скорост и да се удолетворяват изискванията за удобно пътуване. Чрез опитване и проследяване на евентуалния вариант се избира възможно най-големия радиус в зависимост от трите основни радиуса.

Rnpen

Rсиг , m. Rсиг =
Vnp - проектна скорост

φ - коефициент на напречно сцепление за мокра и замърсена настилка.

qmaxkp - eдностранен максимален напречен наклон на настилката в хоризонталната крива.

φ' - коефициент на напречно сцепление за заледена настилка.

q' - двустранен напречен наклон на пътя в прав участък.

Изисквания: Т  Vпр  Т  50

Vпр = 50 km/h ; φ = 0,16 ; qmaxkp = 0,07 = 7%.

φ' = 0,06 ; q' =2,5 %
Избрания радиус трябва да отоваря на условието : Rмин < Rизбрано < Rпрепоръчително
86 m < Rизбрано < 562,43 m
Избирам:
R1 = 130m;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Записка по пътно строителство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.