Зарядно устройство 1


Категория на документа: Други


-R2
Резистор 0.5W / 2.2 (2.0; 2.4)kΩ/ 0.25A
- 1
-R1
Резистор (200÷470)Ω/0.25A
- 1


"Зарядно устройство 1" 1.5V, 5mA (10мА) - Принципна схема

КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ


ПОГЛЕД ФОЛИО

ПОГЛЕД ЕЛЕМЕНТИ

"Зарядно устройство 1" 1.5V, 5mA (10мА)

КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ


Техническо описание

Това е разработка на устройство за зареждане на елементи 1.2V или за рециклиране на батерии 1.5V за часовници и прибори. Рециклирането е възможно, когато напрежението на разреждане е не по-малко от 0.8V.

Схемното решение е на базата на възможностите на интегралния стабилизатор 723, като захранването му става с правоъгълни импулси с честота 50Hz от мрежата и амплитуда, определена от ценер диода VD1. До достигане на определено ниво (например 1.5V) схемата работи като стабилизатор на ток с правоъгълна форма. В паузите на зарядните импулси се осъществява разреждане на елемента през резистор R5, с цел повишаване ефективността на процесите.

За батерии за ел. часовници се препоръчва заряден ток 5мА (R3=100Ω), за батерии за калкулатори - 10мА (R3=47Ω). Разрядният ток е около 0.1мА

След достигане на зададеното напрежение схемата преминава в режим на стабилизирано напрежение, при което зарядният ток се ограничава. Така се премахва опасността от презареждане и отпада необходимостта от контрол.

Регулирането на крайното напрежение става с резистора R2, като намаляването на стойността му води до понижаване на напрежението. Светодиодът, освен за индикация на зарядния ток, служи чрез своя напрежителен пад за получаване на общо напрежение върху товара по-високо от минимално възможното напрежение на стабилизиране на 723 (2V).

Захранването става с променливо напрежение 24V (между точки 1 и 2). Ценер диодът, освен за получаване на положително импулсно напрежение, служи и за защита на интегралната схема от отрицателно напрежение.

Захранването може да стане и от мрежовото напрежение чрез кондензаторен делител (между точки 1 и 3).

ВНИМАНИЕ! Използването на 220V и кондензаторен делител за захранване изисква съответни предпазни мерки - да няма открити тоководещи части, включително и батерията. Това трябва да се постигне чрез подходящо конструктивно оформление.

Батерията се поставя от страната на пистите, като се притиска от подходяща пластинка от страната на минуса.

За настройване на крайното напрежение на зареждане, без използване на осцилоскоп, може да се подходи по следния начин: схемата се захранва с постоянно напрежение 24V в точки 1 (-) и 2 (+). Без да е поставена батерия, с резистор R5 (при нужда паралелно свързване с друг резистор) се задава нужното напрежение в изхода (+).

Резисторите за вертикален монтаж от типа РПМ изискват почистване на лаковото покритие на изводите.
"Зарядно устройство 1" 1.5V, 5mA (10мА)

КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зарядно устройство 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.