Защита на културното наследство


Категория на документа: Други


Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Юридически факултет
Специалност "Защита на националната сигурност"

КУРСОВА РАБОТА
по

ЗАЩИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Тема:

" ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПОЖАР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. ВЕЛИНГРАД, ОТ КОЙТО В НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ Е И КЪЩА - МУЗЕЙ ВЕЛА ПЕЕВА"

Изпълнил: Възложил:
Чавдар Радионов Маринов гл. ас. д - р Галина Милева
III курс, "ЗНС"
Фак. № 09092079
гр. Варна, 2011г.

Съдържание ....................................................................................... 2 стр.

Анотация.............................................................................................. 3стр.

Увод ....................................................................................................... 3 стр.

Разположение и ценност .................................................................. 5 стр.

Характеристика на сградата .......................................................... 5 стр.

Евакуация ............................................................................................. 6 стр.

Описание на техническите инсталации ........................................7 стр.

Описание на предназначението на сградата .................................7 стр.

Описание на посетителите на сградата ........................................7 стр.

Защита от палежи ............................................................................ 8 стр.

Правни и организационни мерки за противопожарна защита....8 стр.

Идентифицирани рискове, съгласно проведената анкета в Исто-рическия музей на Велинград.....................................................................9 стр.

Анализ на рисковите проблеми, установени в хода на проверката...................................................................................................10 стр.

Препоръчителни мерки, които трябва да се вземат за намаляване на риска до ниво нисък риск и привеждане на обекта състояние съгласно действащата нормативна уредба...........................................................12 стр.

Използвана литература......................................................................13 стр.

I. Анотация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защита на културното наследство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.