Защита на стаж


Категория на документа: Други


При работа с препарати, притежаващи възможност да причинят вреда, се използват нужните предпазни средства, като ръкавици и подобни.

Противопожарните мерки са съобразени с нуждите на хотела. Детекторите за дим и пожарогасителите са поставени на видни и удобни места. Върху всеки пожарогасител има ясно изписани инструкции за употреба, на всеки етаж има поставени по няколко евакуационни схеми.

Охраната и санитарната поддръжка на басейна и съоръженията се извършват от съответните звена в хотела.

Сигнално-охранителната техника и системи в хотела се състоят от детектори за движение и камери поставени на стратегически места. Комуникация с органите на реда (полиция и охранителни служби) се осъществява чрез телефонно обаждане или чрез натискане на "паник бутон"

3. Запознаване с работата в "Приемен блок"/Фронт-офис/ -технологично оборудване, организационна структура и основни задължения на служителите във Фронт-офиса, организация на труда, координация с други служби и звена в хотела, резервационна дейност и др.

Задълженията на персонала са точно изписани в професионалната характеристика и трудовите договори.

Администраторите приемат и изпращат клиентите, правят резервации и действат като връзка между останалите звена и гостите на хотела. Касиерите поемат разплащателната функция на хотелските звена.

Всяко звено в хотела има различен график, съобразен с възможностите и натовареността на работата.

Практиката не даде възможност за точен отговор на това дали има разлика между работата на администратора "дневна" и "нощна" смяна.

Всички резервации се координират чрез компютърна програма, водеща списък на свободни и заети стаи и улесняваща работата на администратора при резервиране и настаняване на гости.
4. Посрещане, регистриране, настаняване, обслужване по време на престоя и изпращане на гостите в хотела. Система за отчетност във Фронт офиса

Стандартите за професионален облик и поведение на служителите от Приемния блок включват униформено облекло и професионално поведение при обслужването на гостите на хотела.

Преди настаняване на туристи с предварителна резервация, стаите се освежават и биват зареждани спрямо приетия стандарт, и ако госта е поставил допълнителни желания, спрямо зареждането, те биват удовлетворени.

При настаняване на гостите се дава всяка нужна информация като час на закуска и предлаганите услуги в хотела. Също така се отговаря на всички възможни въпроси, които госта има за обслужването в хотела.

Във фронт офиса се води документация на всички гости и плащания състояли се там (регистри и касови бележки).

Денонощието се приключва със списък на пристигналите гости и отчет на касата.

На рецепция има книга за впечатления, позволяваща проучване на удовлетвореността на гостите от обслужването в хотела.

5. Запознване с асортимента на допълнителните услуги в хотела и организацията и отчетността по тяхното предлагане.

Хотелът разполага с множество допълнителни услуги предлагани на разумни цени. Те включват: фитнес, сауна, платен паркинг, гладене, пране, такси, room service, кафене, телевизия, WiFi интернет. Ценоразпис на услугите има на рецепцията и във всяка стая.

Всички услуги съответстват откъм асортимент с нормативните изисквания съобразени с категорията на хотела.

Рекламирането на предлаганите услуги от хотела се извършва от персонала и брошури поставени на рецепцията и в хотелските стаи. Информация за тяхното предлагане може да се получи на рецепцията.

В хотела има възможност да се организират всякакви специални събития като бизнес срещи, съвещания, семинари, развлекателни прояви, празници, анимация и др.

6. Обслужване на VIP-гости в хотела

Гости със специална позиция в обществото се приемат като VIP- гости.

За VIP - гостите се организира специално посрещане, обслужване по време на престоя и изпращане.

Всяко звено в хотелския комплекс е информирано за графика и стаята, в която е настанен VIP - госта.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защита на стаж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.