Защита на стаж


Категория на документа: Други


Стаите в които е настанен VIP - гост са заредени със специални сапуни, кърпи и консумативи.

Желанията, вкусовете и предпочитанията на VIP - гостите се проучват специално и предварително от съответните звена.

7. Запознаване с функциите и организационната Структура на отдел "Хотелско домакинство", със задълженията на отделните служители и работници и с координацията на отдела с други отдели, служби и звена.

Персоналът в отдел "Хотелско Домакинство" се състои от старши камериерки, камериерки и супервайзер.

Задълженията на всяка длъжност в отдел "Хотелско Домакинство" са изписани в трудовите характеристики.

Връзката между отделите Рецепция, Техническа служба, Перално стопанство, Снабдяване, Счетоводство и "Хотелско Домакинство" се осъществява директно или чрез телефони в офисите на всеки етаж.

8. Запознаване с организацията на труда в "Хотелско домакинство" , складова база, офиси, техники и уреди за хигиенизиране, почистващи препарати, документи за отчетност и контрол по изразходване на консумативните материали, препарати, спално бельо и други.

Ежедневната организация се разпределя индивидуално за всеки ден спрямо натовареността в обекта и заетостта му.

На всеки етаж има по 2 склада, заредени с всичко необходимо за зареждането на стаите на дадения етаж, пространството е използвано рационално спрямо нуждата. Отговарят на изискванията към категорията на хотела.

Камериерските колички в хотела се зареждат рационално с всичко нужно. Бельото стои най-долу на количката, препаратите най-отгоре, вляво стои мръсното бельо и вдясно е чувалът за боклук.

Контролът над изразходването на консумативите и почистващите препарати се осъществява от главната камериерка и супервайзъра.

Видовете техника и средства за почистване и препарати, използвани в обекта са подбрани за различните видове почиствания, които се налагат в хотела.

Всички видове повърхности се почистват спрямо приетите норми от категоризацията на обекта.

9. Хигиенизиране и зареждане на търговски стаи, стопански и административни помещения.

Технологията на хигиенизиране на търговските, стопански и административни помещения в хотела е съобразена с категоризацията на обекта.

Персоналът е обучен да работи по установената технология в обекта.

Нормативът на една камериерка за брой почистени стаи на едно дежурство е между 15 и 20.

Почистването на единична или двойна стая отнема около 15-20 мин., за апартамент отнема около 30 мин.

В стаята се поставят 7 брошури, предоставящи възможност за избор на госта, как да прекара своята почивка.

При поява на технически повреди се съобщава на рецепция за да бъдат регистрирани и отстранени.

Същата е процедурата и за загубени и забравени от гостите на хотела вещи.

Най-честите проблемни ситуации са счупени чаши.

Прането на хотела се осъществява чрез фирма.

Хотелът предлага услугата "пране и химическо чистене" като във всяка стая има ценоразпис и им се предоставя торбичка за мръсното пране.
??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защита на стаж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.