Защо е необходима система за e-buisnes ?


Категория на документа: Други
НOВ БЪЛГAPCКИ УНИВEPCИТEТ

"БИЗНEC AДМИНИCТPAЦИЯ"

КУPCOВA PAБOТA

ПO ''E - Бизнec в opгaнизaциятa''

ТEМA:

Защо е необходима система за E-buisnes ?

Изгoтвил: Пpoвepил:

Ивaйлo Вълкoв дoц. д-p. Мapия Никoлoвa

Фaк № : 40801

Куpc: 5

Cпeциaлнocт: Икoнoмика

гp. Coфия

2013

В 21-ви век живота на хората се е модернизирал и ежедневието ни е запълнено с електроника. В днешно време електронния бизнес е иновация в развитието на бизнес комуникациите, чрез него се улеснява комуникацията и се повишава нивото на услугите. Minch Norton е фирма която е производител на малц и има за цел, чрез електронната търговия да достигне до максимален кръг от пивоварни.

Minch Norton имат за цел да модернизират тяхната визия в интернет пространството и да удовлетворят виски изисквания на техните клиенти. Тази фирма взима решение да съкрати разходите свързани с администрация и да пренасочи финансите си към електронния бизнес,с цел увеличение на печалбите и улеснение в работния процес. Този доставчик на ечемик за малц се принуждава да оптимизира сайта, за да отговаря на всеки тип клиенти според техните нужди.

Има някой неща с които трябва да се съобрази фирмата преди да премине към електронната търговия. Трябва да се обърне внимание на текущото състояние и риска за компанията, на злоупотребата с данни, вируси , загуба на информация и т.н.. Трябва да се изгради стратегия съобразена с рисковите аспекти и да се провери квалификацията и познанията на персонала.

Необходимо е да се изчисли много точно реалната стойност на всяко от възможните решения относно: оперативните разходи, капиталови разходи, консултантски услуги, обучение и участие на служител, лицензионни такси и др.. По този начин ще се сравнят най-добре ползите и ще се вземат най-добри решения.

Проектът ще бъде успешен само ако стртегията е правилна и план за изпълнение. Началото се поставя с подробен план, в който е ясно посочено началото и края на всеки процес. Трябва да има отговорник на проекта, правилен разчет на средствата и те да бъдат правилно управлявани.

Има някои основни въпроси който трябва да се изяснят при преминаване към електронен бизнес. Повечето фирми се обръщат към външни експретни екипи за по-добро качество и тези въпроси се изясняват с тях.
Някой от въпросите които трябва да се обмислят са:
> Каква е безнес стратегията?
> Какво е необходимо за електронен бизнес?
> Каква е тайната на успеха за тази компания?
> Какви са желаните резултати?
> Каква част от бизнеса е подхдяща за електронния свят?
> Какви аспекти от бизнеса се очаква да развие?

Minch Norton е фирма пред която се разкриват много хоризонти в електронната търговия. Открива и се възможност да излезе на нови пазари много по-бързо. Най-подходящия модел за тази компания е В2В ( бизнес към бизнес ) ,той е на широко разпространен , обхваща най-различни компании, има най-голям обем и ралична сложност. Този модел е най-изгоден за фирмите понеже има предимствата а именно - спестява време , разходи и неудобства. Също така той включва връзки продавач-купувач, производство и предлагане на услуги.

За реализирането на електронния бизнес са необходими доста средства за: закупуване на неоходимата апаратура,квалифициран персонал, собствен сървър, сертификати и лецензи удостоверяващи надежността на връзката между фирмата и нейните клиенти, както и ситема за онлайн разплащане.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защо е необходима система за e-buisnes ? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.