Зависимост на кореновото хранене от фактори на външната среда. Физиологична реакция на солите (торовете).


Категория на документа: Други


Тема 1: Зависимост на кореновото хранене от фактори на външната среда. Физиологична реакция на солите (торовете).

По-важни фактори на външната среда са:

1. Концентрация на солите в хранителния разтвор.

2. Взаимодействие на йоните в хранителния разтвор.

3. Реакция (рН) на хранителната среда.

4. Температура на средата.

5. Светлина, съдържание на вода, кислород и въглена киселина.
1. Обща концентрация на солите в хранителния разтвор.

Ниска концентрация (разредени разтвори) води до недостиг на хранителни елементи.

Много високата концентрация повишава осмотичното налягане и някои йони влияят отрицателно (засоляване). Това е важно за поливната вода, особено в оранжерии.

Оптималната концентрация в най-активния растеж е:
- Азот 20-30 mg N на литър разтвор.
- Фосфор 10-15 mg Р2О5/L.
- Калий 20-30 mg К2О/L.
- Обща концентрация на NPK близка до 100 mg/L.
- За микроелементите: Бор - 1-2 mg/L, Цинк и Манган 5-7 mg/L.
Растения с по-интензивна транспирация и с плитка коренова система са чувствителни на засоляване.

Толерантни на засоляване са растения със слабо развита надземна маса и мощна коренова система, и такива с бавен растеж.
Чувствителни на соли са лук, моркови, репички, целина, зелен фасул (до 1 - 2 g/L).
Средно чувствителни са домати, пипер, краставици, тиквички, салата, грах (до 2-3 g/L).
Устойчиви са главесто зеле, салатно цвекло, спанак, аспержа (до 3-5 g/L).
2. Взаимодействие на йоните в хранителния разтвор.

Два или повече йони в разтвора могат да се подпомагат (синергизъм), да се конкурират (антагонизъм) или да не се конкурират (слабо да си влияят).

Йоните с различен знак взаимно се подпомагат. Катионите се поглъщат по-добре при наличието на лесно усвояващ се анион. Нитратните, фосфатните и сулфатните аниони подпомагат приемането на други йони.

Два или повече йони с еднакъв заряд могат да се конкурират или слабо да си взаимодействат.

3. Реакция (рН) на хранителната среда.

Пряко влияе на кореновите клетки и приемането на йони и косвено като променя физико-химичните и биологични свойства на почвата.

Киселата реакция (високи концентрации на Н+):
- Пречи на постъпването на Са, Mg, K и NH4 катиони.
- При кисело рН намалява достъпността на Р, Mg и Mo.
- Високи концентрации на подвижни Al, Mn и Fe в кисела среда могат да повредят клетъчните обвивки и колоидите в клетките. При външна промяна на рН с 1, промяната в кореновите клетки е с 0,1, но дори и така се нарушава белтъчния и въглехидратен обмен.
- Подвижният Al блокира транспорта на фосфати в надземните органи.
- Киселите почви пречат на дейността на нитрифициращите бактерии, които слабо се развиват при рН 4,5-5.
- При кисели почви се разтварят карбонатите на калция и се измиват, разрушава се структурата на почвата и се влошават физичните й свойства.
- Хлорът от калиевите торове засилва отрицателното влияние на водородните йони, а фосфорното торене го отслабва.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зависимост на кореновото хранене от фактори на външната среда. Физиологична реакция на солите (торовете). 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.