Зависимост на кореновото хранене от фактори на външната среда. Физиологична реакция на солите (торовете).


Категория на документа: ДругиАлкална реакция:
При алкални карбонатни почви намалява достъпността на Cu, Fe, Zn и Mn.
В минерални почви рН оптимума за достъпност на хранителните елементи е 6,5, а в почви с високо съдържание на органично вещество (торфени и блатни) рН оптимума е около 5,5.

При алкална реакция се поглъщат повече катиони от корените на растенията, а при по-кисела аниони.

Чувствителни към кисела реакция са захарното цвекло, пшеница, ечемик, бобови култури (люцерна, детелина).

4. Температура на средата.

Подвижността и приемането на хранителни вещества нарастват от 10 до 25°С, намаляват под 10°С, но не спира напълно дори при 0°С (азотно торене рано на пролет при зимните житни култури), но над 40°С рязко спада поради инактивиране на ензимите.

При 10°С растенията трудно приемат фосфора и само при много ниски температури не са в състояние да усвояват нитратния азот. Ниските температури забавят усвояването на йони, поради слаб метаболизъм в растенията.

Оптимална температура за постъпването на азота и фосфора за умерените зони е 23-25°С.

Южните култури - грах, фасул, памук усвояват добре йони и при температури 30-35°С.

5. Светлина, съдържание на вода, кислород и въглена киселина.

Светлината засилва фотосинтезата и асимилатите към корените за дишането им. На тъмно растенията изразходват запасите от дихателния субстрат и започват да десорбират соли.

Биохимичните процеси протичат нормално само при достатъчно вода в тъканите и йоните се приемат във вид на воден разтвор. Торенето при напояване е особено ефективно.

При кислород под 10% намалява приема на йони. Аерацията влияе най-силно върху постъпването на азота, а най-слабо на фосфора. Добрата структура на почвата и правилната обработка са важни за добра.

Високо съдържание на СО2 и хидрогенкарбонатни йони пречи на развитието на кореновата система и потиска абсорбцията на фосфати и нитрати.
Физиологичната реакция на солите (торовете) е нееднаквото постъпване на катиони и аниони в корените на растенията от воден разтвор на дадена минерална сол (тор). Минералните соли, използвани като торове могат да бъдат физиологично кисели, алкални и неутрални.
В полски условия такива соли няма, но се приемат за неутрални торове и соли, които променят незначително рН на разтвора.

Физиологичната реакция на минералните торове е важен показател едновременно с химичната и биологична киселинност на торовете.

На кисели почви с физиологично кисели торове да се тори след варуваненато им.

Тема 2: Листно хранене и торене на растенията.

Структура на листа: кутикула, епидермис, ксилем, флоем, палисаден и гъбчест паренхим и устица.

лист корен

Постъпване в листа: през кутикулата и епидермиса по каналите, образувани от пектинови вещества и по-ограничено през устицата.
По скорост на постъпване през листата елементите са:
1. Много подвижни - N, К, Na.
2. Подвижни - Р, Cl, S.
3. Частично подвижни - Zn, Cu, Mn, Fe, Mo.
4. Слабо подвижни - B, Mg, Ca.
Мобилните йони (N, Р, К, и Mg) се разпределят по ксилема и по флоема и насочат към други части на растението.

Йоните на Cu, Fe, Mn се разпределят по ксилема и остават предимно в листа и не се преместват.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зависимост на кореновото хранене от фактори на външната среда. Физиологична реакция на солите (торовете). 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.