Зависимост на кореновото хранене от фактори на външната среда. Физиологична реакция на солите (торовете).


Категория на документа: Други


Мобилността на В зависи главно от генотипа на растението. Листното хранене зависи в голяма степен от генотипа.
Фактори за постъпване през листата:
1. Реакция на разтвора - оптимално рН 3-5,5.
2. Химичен състав на разтвора.
Макроелементите по скорост постъпват:
N > K > P > Ca
Микроелементите постъпват по-бавно и най-трудно се усвоява Fe.
Хелатните разтвори повишават скоростта на постъпване.
3. Концентрация на разтвора - зависи от генотипа, фенофазата и хранителния статус.
- оптимална за N и К торове - от 0,1 до 1%.
- за суперфосфат 2 - 3%.
- при комбинирано NPK торене да не превишава 5%.
- пшеница и овес са толерантни до концентрация 10% разтвор на карбамид.
- оптимума за повече микроелементи е около 0,1%.
4. Активни повърхностни агенти (овлажнители, прилепители др.).
- За по-добро разтваряне и проникване през кутикулата и клетъчната мембрана.
- За съвместно прилагане на торови вещества и пестициди.
5. Размер и подвижност на йона и съпътстващи го йони.
- Йони от първа валентност проникват по-бързо, както и тези с по-малък диаметър.
NH4+ > K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+.
- Кутикулата е 10-20 пъти по-пропусклива за амиден азот, отколкото за неорганични йони. Скоростта на усвояване на аминокиселини е обратно пропорционална на молекулната им маса.
- фосфатните йони постъпват в следния ред:
H3PO4 > K2HPO4 > NaH2PO4 > KH2PO4 > Ca(H2PO4)2
- К постъпва най-бързо под форма на цитрат, на калиев нитрат > калиев сулфат; магнезия под форма на сулфат или хлорид; калция като нитрат или хлорид. Микроелементите постъпват добре като сулфати или хелати.
6. Точка на хигроскопичност и разтворимост.
- Точка на хигроскопичност на солите се определя като влажността която има един наситен разтвор на сол. Когато налягането на изпарение на разтвора е по-ниско от това на водата във въздуха, се абсорбира повече вода докато концентрацията се намали достатъчно до изравняване на двете налягания на изпарение.
- Точката на хигроскопичност и разтворимостта определят времето за абсорбция на солта.
Сол
Точка на хигроскопичност (%)
Разтворимост
(g kg-1 H2O)
CaCl2 . 6H2O
33
2790
MgCl2 . 6H2O
33
1670
K2CO3 . 2H2O
44
1469
Ca(NO3)2 . 4H2O
56
6600
Mg(NO3)2 . 6H2O
56
1250
NH4NO3
63
1183
KCl
86Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зависимост на кореновото хранене от фактори на външната среда. Физиологична реакция на солите (торовете). 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.