Зелена лаборатория


Категория на документа: Други


Зелената лаборатория е пространство в училищния двор, предоставящо вълнуваща среда за провеждане на уроци и извънкласни занимания на открито.
Идеята за създаването на такова място е широко разпространена в САЩ, както и в много европейски страни. Концепцията за зелен училищен двор са разгръща в няколко направления. Хрумването за преобразяването на училищен двор в обработваема площ, на която да се отглеждат различни ядливи

растения, билки и др. добива реални измерения за първи път в средното училище "Мартин Лутър Кинг" в Бъркли, Калифорния. Информация за този пилотен и изключително успешен проект, вдъхновил много следващи подобни инициативи, можете да откриете тук. Проектът е осъществен под мотото за вкусна революция, под формата на учебна ядлива градина, която освен опитно поле за творческо учене и градинарство, наистина служи като източник на храна за училищния стол.

Впоследствие проектът за ядливите училищни градини добиват още по-широк смисъл - това са класни стаи на открито, където учениците усвояват учебния материал в една разнообразна и различна от класическата класна стая среда. Освен обработваеми участъци за отглеждане на различни растителни видове, класните стаи на открито могат да включват и други различни кътове като приключенска зона, учебен кът, обзаведен с работни маси, пейки и черна дъска, библиотека на открито, творческа работилница и др. В основата на проекта стои идеята за учене чрез преживяване в непасивна и по-близка до природната среда, която допълва и участва в учебния процес. Практиката доказва, че училищните градини компенсират донякъде отдалечаването на децата от природата, типично за големите градове, като им създават по-жизнерадостна и здравословна ежедневна среда и развиват у тях любопитсво за това, как протичат естествените процеси в природата.
Паралелно с развитието на идеята за зелена класна стая се утвърждава и тенденцията за въвеждане на откривателското учене в образователната система. Откривателското учене представлява учене, основаващо се на проучване. Усвояването на учебния материал наподобява изследователския процес, адаптиран към съответната възрастова рамка. Проучването включва: провеждане на експерименти (някои от които предложени от децата), обяснение на наблюденията и боравене с доказателствата от тях, изпробване на предвиждания. Учебната среда е от значение при прилагане на методите на откривателското учене. Учениците и преподавателите взаимодействат с пространството - свободни са да го променят

с цел постигане на по-творческа обстановка, насърчаване на работата в екип и провеждането на експерименти.
Елементите на една класна стая на открито могат да бъдат подвижни модулни места за сядане и работни маси, подвижна дъска и т.н.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зелена лаборатория 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.