Зеленчукопроизводство


Категория на документа: Други


Според изискваният към температурата има 4 големи групи:
А)силно топлолюбиви-оптимална 30о С, агробиологичен максимум 35о С, агробиологичен минимум 15о С - дини, тикви, пъпеши.
Б)топлолюбиви- оптимална 20о С ,агробиологичен максимум 30о С, агробиологичен минимум 10о С- домат и патладжан.
В)силно студоустойчиви- издържат до - 25о С, оптимална 18о-22о С - лук, зеле, артишок.
Г)студоустойчиви -до - 6о - -8о С, оптимална 20о С, максимална 30о С- моркови, салати, репички

Изисквания към светлината

Светлината е основен фактор за протичането на фотосинтеза.Светлината не е еднородна .Според изискванията към светлината зеленчуковите култури се разделят на 3 групи:
А)силно светлолюбиви- тези култури изискват осветление около 30 000 лукса-дини,пъпеши, домати
Б)светлолюбиви - около 20 000lx светлина - краставици марули спанак
В)невзискателни към светлината-продуктовата част се получава .....
Според изисквания към дължината на деня:
А)култури на късия ден-те имат тропичен произход- тези култури за нормален цъфтеж изискват къс ден- краставици патладжан кратуна
Б)култури на дългия ден-изискват дълъг ден за нормален цъфтеж-зеле, празът , спанакът
В)неутрални към дължината на деня- домати, дини, фасул

Изисквания към водния режим

Водния режим при зеленчуковите култури обуславя количеството,качеството и срока на постъпване от ЗП. При не достатъчна влажно се получава продукция с ниско качество.Преовлажняването също има негативен ефект.Растенията мога да загинат.Високите изисквания на зеленчуковите култури се обуславят от следните фактори:
-размер и разположение на кореновата система.При някои ЗК тикви,дини кореновата система достига до 4 м дълбочина.За това те могат да се отглеждат без напояване.При други ЗК (домати,пипер) кореновата система достига дълбочина 60-80 см и за това те се нуждаят от чести поливки. Най-взискателни обаче са растенията,чиято коренова система се разполага в 10-15 см където динамиката на почвената влага е най-голяма.
-форма на и големина на листата.ЗК които има по- големи листа (зеле,салати) изпаряват повече вода в сравнение с тези,чийто листа са силно нарязани (дини,морков) или покрити с восъчен налеп (лук,чесън)
-евапотранспирация (водоразход)-голям водоразход-за 1 дка зеле са необходими 560 м3.
-почвено-климатични условия-една и съща култура отглеждана при различни почвено-климатични условия има различен водоразход.
Регулиране на водния режим-типове поливки
-гравитачно напояване
-капкуване
-дъждуване

Изисквания към хранителния режим

ЗК имат високи изисквания към хранителните вещества в почвения разтвор.Това се дължи на следните фактори:
-по-голяма част от тях имат плитко разположена коренова система.Повърхностният почвен слой (10-15см) където динамиката на почвената влага и разтворените в него хранителни вещества е най-голяма.
-ЗК има голям биологичен потенциал-те дават много високи добиви от единица площ- воден лук 14-15т от 1 дка.
-имат кратък вегетационен период и от тях могат да се получат 2 или 3 реколти от единица площ.
Според изискванията към азот:
1.Силно взискателни-зеле,краставици
2.Взискателни-домати,пипер и патладжан
3.Невзискателни-бобови
Към фосфор и калий:
1.Силно Взискателни-зеле,моркови,готварски тиквички
2.Умерено взискателни-всички останали.
Азотът влиза в състава на белтъците.При излишък на азот растенията удължават вегетациата си и забавят плододаването.
Фосфорът влиза в състава на редица ензими,но оказва влияние върху растежа на корена.
Калият участва интензивно във фотозинтезата.Добре торените с калий растения успешно преодоляват високите температури.
Азота под форма на амониева силитра-20-25 кг/дка на 2-3 пъти.
Фосфора под формата на двоен или троен суперфосфат,а калия под формата на калиев сулфат.Фосфорът и калият се дават преди основната обработка на почвата.

Особености в обработката и торенето на зеленчуковите култури

Чрез обработката на почвата се подобрява физико-механичен състав,унищожават се плевелите и почвените патогени и се създават благоприятни условия за развитието на растенията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зеленчукопроизводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.