Зеленчукопроизводство


Категория на документа: Други


Типове обработка на почвата:
1.Основна обработка
-дискуване-извършва се с дискови брани на дълбочина 10-12 см.Целта е да се унищожи плевелната растителност и да се запази почвената влага.След прибиране на предшественика.
-дълбока оран-извършва се с обръщателни плугове като тежки по състав почви се извършва на 30-35 см, а на леки на 20-25 см.Края на август началото на септември
-подравняване-с цел осигуряване на оптимални условия за нормално придвижване на машините.
-риголване(продълбочаване)-октомври преди снега.На дълбочина на 60-70 см.
2.Профилирана обработка.ЗК се отглеждат на предварително профилирана почвена повърхност.Прави се през зимните месеци-декември.Окончателният профил се прави края на февруари началото на месец март.
Торене
Бива органично и минерално.
Органичното торене бива с оборски тор като дози 4 т/дка са нормални,до 6 т/дка са средно големи и от 8-10 т/дка са големи.
Компостиране-представлява органичен отпадък от хранително-вкусовата промишленост.Използва се в дози 3-4 т/дка.
Сидерация (зелено торене) - представлява заораване на предшественика.Равнява се на 3-4 т оборски тор.

Основи на разсадопроизводството

При почвено-климатичните условия на България голяма част от производството на ранно,средно ранно и късно полско производство се осъществява чрез предварително произведен разсад.Предимства:
-продукцията излиза няколко седмици по-рано.
-прави се икономия на семена.
-производствената площ е 20-30 пъти по-малка в сравнение с полското производство.
-чрез разсадното производство зеленчуци могат да се отглеждат и в по-неблагоприятни климатични условия.
-чрез разсадното производство могат да се отглеждат 2 или 3 култури на една и съща площ в годината.
Недостатъци:
-много е трудоемко като 40 % от разхода за дадена култура се падат на разсадното производство.
-използват се специфични смески и субстрации.
-изграждат се и се поддържат култивационни съоръжения.
-необходима е подготовката и поддръжката на квалифицирана работна ръка.
Условия за смески:
-чисти и стерилни от болести и патогени.
-да съдържат всички хранителни вещества в лесно достъпна и усвоима за растенията форма.
-да са топлоемки и влагозадържащи.
Торфени смески 8:1:1
Тор,оборски тор,перлит
Ранното полско производство се осъществява с предварително пикиран разсад.Растенията от домати, пипер и патладжан се засяват 1.02-20.02.
Домати 25-30 г/дка 5г/м2
Патладжан 40-50 г/дка
120-140 г/дка
Мероприятието, при което растенията от гъстия разсад се поставят при оптимален хранителен,светлинен и въздушно-газов режим се нарича пикиране.
След 25.04 се засаждат на полето.
Средно ранно полско производство-засява се един месец след ранното.Отглежда се чрез не пикиран разсад.
Домати 2г/дка

Домати

Перу,Боливия,Еквадор-произход.
Топлолюбива култура 22-25 С,агробиологичен максимум 35 С.Агробиологичен минимум 10 С.Растенията загиват при -1 -2 С.Изисквания към светлината -28 000 - 30 000 lx.Изисквания към водния режим 80 % от пределната полска влагоемност(ППВ). Не ритмичната влажност напукване на плодовете.Наносни почви са най-добри за отглеждане.Грижи за домати след засаждане на полето-доматите се делят на 2 големи групи:
-индетерминантни- с неограничен растеж
-детерминантни
Основни грижи през вегетацията - 2 3 окопавания;1 2 подхранвания с амониева силитра около 10 кг/дка като последното подхранване е във фаза цъфтеж.Полива се непрекъснато 80% от ППВ.
При ранните домати беритбата започва след 25.06 като се берат плодове с розова звезда на върха.Добива е 4-5 т/дка.
Средно ранното производство се бере след 25.07. Добив 3-4 т/дка. Консервните сортове се сеят директно с машини.Прибирането става средата на август месец. 3-4 т/дка.110+50/30 схема за почвения профил при отглеждане
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зеленчукопроизводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.