Знаков характер и семантика на думата. Знаков характер на думата.


Категория на документа: ДругиОбособяват се две части на лексиката на устната реч: а ) разговорна лексика, б ) просторечна лексика и в ) жаргонна лексика. Първата от тях принадлежи на книжовния речник и затова се определя като книжовно разговорна лексика, докато втората стои извън книжовния речник.

Към разговорната лексика се отнасят думите с експресивно-емоционална проявеност: междуметия и звукоподражателни думи, думи от различни части на речта с експресивна маркираност: чедо, масраф, скрънза, лаладжия, хлапетии, службаш, гълъбче, дрънканица, миличък, добричък, безмозъчен, идиотски, шашардисвам, измъсвам се, зубря, издокарвам се, баламосвам, хептен, бамбашка, бая, хич, чунким и др. под.

Просторечната лексика се характеризира като груба и простонародна. Към нея се отнасят: а ) думи, които фонетично или морфологично нарушават книжовната норма - бамбони, театро, колидор, хартишка, контаци, испирин, пашапорт, депутатин, студентин, нъл така, хваща ме съклет, абсилютно и др. под.; б ) груби и ругателни думи: дъртак, говедо, свиня, келеш, гювендия, плюскам, лая, пукна, изтъпанча се и пр.

Жаргонна лексика - западналите, флиртоложките, институтките, секстилките; надрусан, крейзи, бетон, трепач; изцепка, отворко, селинджър, гъзария, екшън, гърла; гъбъркам се, киризя, рокясвам, духвам, куфея; влачи, супер; вдигам гълъбите, махам гащи, слаба ракия, черешката на тортата, пука ми и мн. др.

Лексиката на писмената реч обхваща думи, които обслужват научния, публицистичния, официално-деловия и художествения стил. В лексикологията е прието тази лексика да се определя като книжна. Към нея се отнасят следните лексикални групи думи: 1 ) Абстрактна лексика: битие, аргумент, духовност, интелектуален, обект, демократизъм и мн. др.; 2 ) Терминологична лексика: хипотенуза, квант, фотон, интегрален, фонема, спрежение, амфибрахий, геном, анаболизъм, холестерин и мн. др.; 3 ) Лексика с висока ( тържествена ) експресивна окраска: лъчезарен, светлоструен, бъднини, властелин, послание, предтеча, първопроходци, еманация и мн. др.; 4 ) Поетична лексика: пурпурен, демон, заник, друм, възбог, ридае, ромоли, разлъка и мн. др.

За разлика от конотативния макрокомпонент, категориално-граматичният макрокомпонент е задължителен за всички видове лексикални значения.

Категориално-граматическият макрокомпонент включва семантични признаци с граматичен характер: "предметност", "признаковост", "процесност", с оглед на които думите се класифицират на съществителни, глаголи, прилагателни, наречия и числителни.

доц. д-р Руси Русев

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Знаков характер и семантика на думата. Знаков характер на думата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.