Зъбни предавки видве


Категория на документа: ДругиКУРСОВА РАБОТА

ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ

I. Общи сведения за зъбните предавки

Зъбната предавка се състои от две колела със зъби, разположени върху съответните повърхнини. Зъбите на всяко колело влизат в междузъбията на другото колело и движението се предава чрез взаимното притискане на профилите на зъбите, следователно зъбната предавка работи на принципа на зацепването и с директен контакт на колелата.

Предимствата на зъбните предавки в сравнение с останалите видове механични предавки са следните:

* Зъбните предавки имат голяма носеща способност и като следствие - малки габаритни размери и малка маса

* Зъбните предавки имат голям експлоатационен период и висока надеждност при минимални грижи за тяхното поддържане (например редукторите с общо предназначение се проектират за около 30000 часа дълготрайност)

* Зъбните предавки имат висок коефициент на полезно действие
( η ≈ 0,98 за една зъбна двойка)

* Зъбните предавки имат постоянно предавателно отношение (защото работят на принципа на зацепването)

* Зъбните предавки могат да се използват в широк диапазон на скоростите, мощностите и предавателните числа. (Ремъчните предавки работят добре при висока скорост и малки въртящи моменти, затова се поставят веднага след двигателя. Верижните предавки работят по-добре при по-малки скорости, а поради голямата здравина на веригата могат да предават големи въртящи моменти, затова се поставят непосредствено до работната машина. При зъбните предавки такива ограничения няма.)

Недостатъците на зъбната предавка са:

* Изработването е трудно и скъпо

* Налице е шум при работата на зъбната предавка, особено при високи скорости

* Зъбната предавка има голяма коравина, която не позволява компенсирането на вредните удари и колебания. (В някои конструкции, например следящи системи, високата коравина е достойнство, а не недостатък)

Приложения. Зъбните предавки имат изключително широко разпространение във всички отрасли на машиностроенето и приборостроенето. От всички зъбни предавки най-голямо приложение имат еволвентните цилиндрични предавки. Те най-лесно се изработват, монтират и поддържат, имат малки размери и висока надеждност. Другите видове механични предавки се използват само когато това се налага - по условията на компоновка на машината, с оглед осигуряването на необходимото предавателно отношение и пр.

Класификацията на зъбните предавки може да се направи по различни признаци:

1. Според взаимното разположение на осите на колелата:

* с успоредни оси - цилиндрични;

* с пресичащи се оси - конусни;

* с кръстосани оси - винтови; хипоидни; червячни

2. Според разположението на зоната на зацепването спрямо осите на колелата:

* с външно зацепване;

* с вътрешно зацепване;

* гребенна предавка - тя заема междинно положение, при нея броят на зъбите на голямото колело е нараснал до безкрайност;

3. Според надлъжната форма на зъба:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зъбни предавки видве 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.