Категория "Други"


Категория на документа: Документи по Други

Категория на документа: Документи по Други
-

Категория на документа: Документи по Други

Категория на документа: Документи по Други

Категория на документа: Документи по Други
Тази курсова работа (дълбочинно интервю) е проведена с българска студентка в чужбина. Целта на този разговор е да достигне до причините на младото поколение, заради които напускат страната си.

Яндекс.Метрика
92 92 100 100