Категория "Други"


Категория на документа: Документи по Други

Категория на документа: Документи по Други
Дълбочинното интрвю е курсова работа по Журналистика. Темата е професионлния път на една жена и удовлетвореността, която носи професията.

Категория на документа: Документи по Други

Категория на документа: Документи по Други
Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по журналистика и масова комуникация Специалност “Журналистика” Курсова работа Дълбочинно интервю на тема “Насилието над жените в България” с Галя Бориславова Гергана Хаджигеоргиева, No. 18280 2. курс, бакалавър, редовна форма на обучение Проф. С. Паунова – “Съвременна теория на масовата комуникация” Гр. София, 2019 г. “Дълбочинното интервю е първият социологически изследователски метод, който излиза от традиционната рамка на количествените ме

Категория на документа: Документи по Други
Курсова работа по социална теория на масовата комуникация

Яндекс.Метрика
92 92 100 100