Категория "Други"


Категория на документа: Документи по Други
 Разработки на въпроси от конспекта по "Устойчивост на ЕЕС". 1. Разработил:Станислав Янков Иванов 2. Специалност:"Електроенергетика" 3. Факултетен №:02033447 4. Група:12 В следващия материал е използвана информация от следните учебници,списания и разработки: 1.Учебник "Преходни Процеси в Електроснабдител- ните Системи" - автор П.Нотов 2.Автоматизация на Електроенргийните Системи - автор С.Нанчев 3.Списание "Енергетика" 4.Разработки на тема: "Режим на работа на ЕЕС на Р България през Есенно - Зи

Категория на документа: Документи по Други
Противодействие на корупцията в МВР 1. Дефиниции, сфери и форми на корупцията. а) дефиниции на корупцията; * Понятието "корупция" произлиза от латинската дума "corruptio", която означава "разваленост","изхабеност","лошо състояние","лъжливост","подкупност"; * В "Тълковния речник на българския език"- "поквареност на длъжностно лице", "продажност" * В Гражданската конвенция за корупцията на Съвета на Европа - "Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка

Категория на документа: Документи по Други
 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТА Курсова работа по " Техническа експлатация на железопътна техника" ‚‚ОС от конструкцията на фрикционен гасител на ЕМВ 32'' изготвил: Петя Илиева Петкова специалност: ТУТ ф.№151210013 група:56 Зададения елемент ‚‚Ос'' е от контрукцията на триещ гасител(фрикционен демфер) на ЕМВ32 серия. Фрикционния демпфер служи за гасене на вибрациите предавани от талигите към буксите. Tтиещият гасител е елемент от двустепенното буксово ресорно окачване на

Категория на документа: Документи по Други
 1. Описание SAO3 е усилвател на шим сигнали който може да осигури до 3 kW изходна мощност за товара.Има вътрешен осцилатор работещ на 45 kHz като за целта е нужно да се свржат и вънешни компоненти.Тактовия вход дели честотата на оцилатора на две с което осигурява ключова честота от 25 kHz.Вънешен осцилатор също може да се използва за да се намали ключовата честота или за да се синхронизират няколко усилватела.Тока през всяка една от половините на моста се следи от сензор даващ информация за ам

Категория на документа: Документи по Други
 Християнството е явление, чиито корени трябва да търсим в цялостното развитие на античните общества и в проблемите, които променените условия на живот поставят пред човека. Макар и да възниква като вариант на юдеизма, то се утвърждава като една от големите световни религии. Появява се като необходимост от нов тип вяра, която израства във времето на един разширен и "глобализиран" свят. Старите религии, чиято задача била да обясняват устройството на космоса и да установяват основните ценности на

Яндекс.Метрика
92 92 100 100