Категория "Други"


Категория на документа: Документи по Други
Джамиите в Русе - в миналото и днес Появата на първите ислямски молитвени сгради е нужно да се търси скоро след завладяването на Русе от османците. Тяхното вероятно местонахождение е в очертанията на средновековната русенска крепост, и в селището около нея, като не е изключено за целта да са преустроени и християнски църкви.1 Поради недостатъчна информация за периода от края на XIV до към средата на XVI век по разглежданата тема предположенията остават в сферата на догадките. Като първо известн

Категория на документа: Документи по Други
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ" КУРСОВА РАБОТА по Методика на обучението по предмета " Човекът и обществото" Похвати: 1. Пъзел 2. Дописване на изречение Изготвил: Проверил: 1. Похват- Пъзел Картата на моята родина - 4 кл. Учебник: "Човекът и обществото"2007г. ; автори: Р. Кушева, Р. Пенин; изд. Булвест 2000 Цел на урока: Затвърждаване на умението за работа с географска карта, умението за извличане на информация от нея и затвърждаване на знанията за ус

Категория на документа: Документи по Други
1.Анализ на зададената структура на САУ 1.1.Построяване на преходната характеристика(ПХ) чрез предавателните финкции посредством MATLAB За да построиме ПХ е необходимо да се намери предавателната функция на зададената схема: Фиг.1 Опростяване на зададената структурна схема Непосредственото определяне на не е възможно ,поради сложността на зададената структурна схема.За опростяването и се извършват следните стъпки: * Намиране на * Намиране предавателната функция на отворената структура - * Намир

Категория на документа: Документи по Други
История на понятието. Същност Композицията (от латински compositio - "съставяне", "подреждане", "съпоставяне", "сглобяване на части от едно тяло") е основна категория в теорията на различните видове изкуства. В древността този термин не е съществувал. Той е въведен в теорията на изобразителното изкуство от Леон Батиста Алберти (1404-1472г.). През 1436г. той пише трактата "Три книги за живописта", като в цялата втора част разглежда проблемите на композицията. Според него тя е правило на живопист

Категория на документа: Документи по Други
 РЕФЕРАТ на тема НЕСТИНАРСТВОТО Изготвил: Проверил: СОФИЯ 2012 За повечето хора нестинарството е един странен обичай, обвит в мистерия и като такъв се е превърнал в атракция. Други хора напълно го отричат и свързват неговите обреди с култ към Дявола. Едва ли има човек, който не е чувал думата "нестинар" или не знае какво значи тя, но техните сложни ритуали, обществена структура, произход и бит са не дотам публично известни. За произхода на нестинарството има две теории. Първата е, че"ходенето в

Яндекс.Метрика
92 92 100 100